Ik houd van ridders, kastelen en lang vervlogen tijden en helden. Hoe maak je daar nu gebruik van in een poster met een diepere betekenis? Op een avond tijdens een wandeling zag ik een beeld voor me. Ridders die knielden voor de troon en hun zwaarden aanboden aan de Koning der koningen, de Here der heren. Niet door kracht zullen ze overwinnen, maar door de Geest van God. Uiteindelijk heb ik daar deze afbeelding van gemaakt. Om Gods kracht te ontvangen, mogen wij net als deze 3 mannen, onze eigen kracht en kunnen inleveren bij Jezus. Totale overgave, leeg van ons zelf, pas dan kan God met volheid Zijn Geest over ons uitstorten. Als je daar zo over nadenkt is dat een heel moeilijke opgave. Kijk maar naar deze 3 op de afbeelding. Wat ze zijn, wat ze voorstellen, waar ze hun hele leven naar toe hebben gewerkt, wat ze maakt tot wie ze zijn, moeten ze over geven, af leggen. Als een ridder zijn zwaard inlevert, dan is hij geen ridder meer, dan is hij machteloos, net als ieder ander. Maar wat kunnen ze anders doen in de aanwezigheid van de Koning en zoveel glorie? Niets! Zo mogen ook wij komen in de aanwezigheid van God en Zijn Gezalfde, knielen voor de troon en afleggen wat we nu zijn, zodat we door de Geest van God kunnen worden wie we echt moeten zijn!